aktualizace byla provedena 30.7.2014

 Zajistíme prodej Vaší nemovitosti

včetně zajištění veškerých podkladů potřebných k prodeji nemovitosti a posouzení reálné prodejní ceny· využití vlastní obsáhlé databanky zájemců· široké reklamy prodávané nemovitosti, především:- inzercí ve vlastních vývěskách v Karlových Varech a v Ostrově- inzercí na našich internetových stránkách na adrese: www.inprakv.cz- inzercí v exkluzivním realitním dvouměsíčníku „ NEMOVITOSTI“- pravidelnou inzercí ve vybraných periodikách· prohlídek prodávaných objektů a jednání se zájemci na profesionální úrovni· pomoci kupujícím při zajištění finančního krytí kupní ceny· kompletního právního servisu, především sepisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad ke Katastrálnímu úřadu, u renomované advokátní kanceláře· pomoci při vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitosti pro Finanční úřad· pomoci při zajištění vypracování znaleckého posudku Zajistíme transformace (převod) spoluvlastnických podílů na výlučné vlastnictví bytů dle zákona 72/1994 Sb., pro sdružení nájemníků (podílové spoluvlastníky) bytových domů· provedení výběrových řízení na různé stavební práce (např. opravy střech, fasád, rozvodů inž.sítí v domě a pod.) · komplexního zajištění nové výstavby i oprav (rekonstrukcí) formou stavebního inženýringu- příprava - realizace staveb včetně stavebního povolení- stavebně technický dozor během výstavby.

Pro Vaši nemovitost dále zajistíme:
provedení transformace ( převod) spoluvlastnických podílů na výlučné vlastnictví bytů dle zákona 72/1994 Sb., pro sdružení nájemníků ( podílové vlastníky) bytových domů
provedení výběrových řízení na různé stavební práce ( např. opravy střech, fasád, rozvodů inženýrských sítí v domě a pod.)
komplexní zajištění nové výstavby i oprav ( rekonstrukcí ) formou stavebního inženýringu
příprava, realizace staveb včetně stavebního povolení, stavebně technický dozor během výstavby

Jste právě
 
návštěvník